สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์วิดีโอใหม่: โครงการ Women on the Move สำหรับผู้หญิงที่บอบช้ำในเซาท์ซูดาน

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์วิดีโอใหม่: โครงการ Women on the Move สำหรับผู้หญิงที่บอบช้ำในเซาท์ซูดาน

Swiss Academyสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ for Development (SAD) ร่วมกับโครงการ South Sudan Psychosocial Program (SSPP) ใช้กิจกรรมกีฬาและการเล่นเพื่อช่วยให้ผู้หญิงที่บอบช้ำจาสงครามกลางเมืองและความรุนแรงสามารถรับมือกับความท้าทายในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้น

ช่วยผู้หญิงรับมือกับบาดแผล

ขั้นตอนนำร่องของ “Women on the Move” ไม่เพียงแต่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ส่งเสริมในแง่ของความยืดหยุ่นและความสามารถในการเผชิญปัญหา แต่ยังได้รับการตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้เข้าร่วมและชุมชนเป้าหมาย ดังนั้น SAD ร่วมกับ SSPP ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดำเนินการจึงตัดสินใจขยายโครงการเป็นเฟสที่สอง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจนถึงเดือนธันวาคม 2559ร่วมกับสนามเด็กเล่นก่อนหน้านี้ห้าแห่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สนามเด็กเล่นใหม่สามแห่งได้รับการพัฒนาในเขต Kajo Keji นอกจากนี้ – และตามคำขอของชุมชนและผู้เข้าร่วม – มีการแนะนำองค์ประกอบการดำรงชีวิต ผ่านการฝึกอบรมแบบกลุ่มและกิจกรรมออมทรัพย์แบบกลุ่ม กลุ่มสตรีได้รับทักษะในการดำเนินโครงการสร้างรายได้ของตนเอง ผู้หญิงใช้กลุ่มทางสังคมและมิตรภาพที่พัฒนาขึ้นผ่าน ‘Women on the Move’ เพื่อพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจในกลุ่ม SAD และ SSPP สนับสนุนสตรีผ่านการฝึกอบรม และการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มสินเชื่อ

นับตั้งแต่โครงการเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2555 กิจกรรมกีฬาและการเล่นที่เพิ่มทักษะชีวิตและกลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาได้เกิดขึ้นสองครั้งต่อสัปดาห์ในสนามเด็กเล่นที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งแปดแห่ง มีผู้หญิงเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 662 คนผู้หญิง 203 คนได้กลุ่มออมทรัพย์และสินเชื่อ 29 กลุ่ม และกำลังสร้างรายได้ของตนเองในฐานะช่างเย็บผ้า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร หรือคนขข้าวโพด SAD และ SSPP ช่วยเหลือผู้หญิงด้วยเงินทุนเริ่มต้นและความรู้ทางเทคนิคผู้หญิง 827 คนและผู้ชาย 171 คนเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นความรู้สึก 16 เรื่อง เช่น ความรุนแรงในครอบครัว เอชไอวี/เอดส์ สิทธิเด็ก และโรคพิษสุราเรื้อรังนอกจากกิจกรรมกีฬาและการเล่นแล้ว SAD แSSPP ยังมีช่วงการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม การอภิปรายทางจิตสังคมเป็นรายบุคคลสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย และการให้คำปรึกษาครอบครัว

ตอนนี้เป็นเวลาของเราที่จะแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าสำหรับบุคคล

และโลกโดยรวม ด้วยการยอมรับวาระ 2030 ของ UN และใช้ SDGs เป็นเข็มทิศสำหรัโปรแกรมกีฬาและการพัฒนานโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในแรงผลักดันเชิงบวก เช่น ‘การอุทิศ’ ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลังจาก’วินิจฉัย’ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์และภารกิจในปัจจุบัน และ ‘ชี้นำ’ อนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาหากจำเป็น ระบุการกระทำที่จำเป็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (‘การออกแบบ’) ในขณะเดียวกันก็รับประกันการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด (‘อภิปราย’) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สร้างแผนการดำเนินงานเพื่อ ‘ส่งมอบ’ แนวทางที่ยึดตามผลลัพธ์โดยรวมกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อ ‘ตรวจจับ’ และประเมินผลกระทบพลังของกีฬาสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งภาคส่วนเพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของโลก ด้วยการใช้เฟรมเวิร์ก SDG ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ชุมชนการพัฒนากีฬาสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องและด้วยเหตุนี้จึงขยายความพยายามของแต่ละบุคคล เพื่อให้เราช่วยกัน #buildbackbetter ร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

Sophie Spinkเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจที่Portas Consultingซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของกีฬาและการออกกำลังกายให้สูงสุดสำหรับทุกคน และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดด้วยปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและปรัชญา เธอทำงานในสหราชอาณาจักร เอเชีย และแอฟริกา โดยล่าสุดเธอกลับมาจากโครงการในมอริเชียสที่สนับสนุนนโยบายกีฬาแห่งชาติและทำงานร่วมกับ Active Mauritius ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่ได้รับทุสนับสนุนจากรัฐบาลที่รับผิดชอบด้าน ‘Sport for All’ ในมอริเชียสMark Abberleyเป็นหุ้นส่ที่Portas Consultingซึ่งเป็นผู้นำด้านนโยบายการกีฬาและสหพันธ์กีฬา เขาได้เป็นผู้นำงานนโยบายระดับชาติในมอริเชียสและทำงานทั่วแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง มาร์คเป็นผู้นำสหพัโอลิมปิกในการชกมวยและเทควันโด และมีความสนใจในด้านกีฬามาอย่างยาวนานเพื่อการพัฒนาและผลกระทบสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์